Údržba jízdního kola


Montáž a demontáž kol

Je velmi důležité, abyste správně pochopili princip rychloupínacích mechanismů ("rychloupínáků"). Špatně připevněná kola mohou vést k vážným zraněním. Rychloupínací šroub umožňuje velmi snadnou a rychlou montáž a demontáž kol bez jakýchkoliv nástrojů. Páku rychloupínacího šroubu je vhodné zatáhnout směrem k vidlici. Zatáhnutí směrem dopředu může způsobit náhodné otevření např. větví apod. Správné utažení rychloupínacího mechanismu je takové, při němž cítíte odpor táhla přibližně v 1/3 dráhy páky. Vhodnou kontrolou správného dotažení je zvednout celé jízdní kolo do výšky asi 10 cm a pustit jej na zem. Nepřirozený zvuk Vás upozorní na vůli v kolech. Před vlastní demontáží kol je třeba uvolnit lanka obou brzd. Stiskněte obě brzdové čelisti směrem k ráfku a vyhákněte bowden. To Vám umožní roztáhnout brzdové čelisti od sebe a zvětšit tak prostor pro vyjmutí kola.

Demontáž a montáž předního kola
Otevřete páku rychloupínacího šroubu a povolte matici na druhé straně (2-3 otáčky). Tímto se přední kolo uvolní z vidlice a stačí pouze nadzvednout přední kolo, někdy je nutné do kola lehce klepnout. Při montáži dbejte, aby byla páka rychloupínacího šroubu dostatečně dotažena směrem k vidlici. Vraťte zpět bowden brzdy. Zkontrolujte roztočením kola, zda brzdové botky neškrtají o plášť.

Demontáž a montáž zadního kola
Nejdříve přeřaďte vzadu na pastorku na nejmenší kolečko. Otevřete páku rychloupínacího šroubu. Nadzvedněte jízdní kolo za zadní vidlici na levé straně, pravou rukou napněte měnič za jeho spodní část dozadu. Tímto se zadní kolo uvolní z vidlice. Při montáži dbejte na to, aby při vkládání kola byl řetěz opět na nejmenším kolečku. Přesvědčete se, zda je osa kola správně umístěna co nejvíce v zářezech vidlice. Vraťte zpět bowden brzdy. Zkontrolujte roztočením kola, zda brzdové botky neškrtají o plášť. Vyzkoušejte správnou funkci zadního měniče.

Brzdy

Přehled brzdového systému

brzdová páka
V brzda
kotoučová brzda


Brzdový systém sestává z brzdové páky, brzdové čelisti, lanka a bowdenu. Jízdní kola Author jsou vybavena několika typy brzd. Jsou to brzdy typu "V" a kotoučové (diskové) brzdy. Pro Vás je důležité vědět, jakým typem brzdy je vybaveno Vaše kolo a jaké má požadavky na údržbu a seřízení.

Brzdová páka
Brzdová páka by měla být vždy pevně připevněna k řídítkům. Při stisku by se nikdy neměla brzdová páka dotknout řídítek. Pokud se tomu tak stane, je nutné dotáhnout lanko brzdy. Úhel brzdy vzhledem k zemi je možno nastavit povolením objímky brzdy, seřízením a jejím opětovným dotažením. Dále je možno brzdovou páku nastavit na velikost vaší ruky (respektive na délku prstů). Slouží k tomu šroub naproti brzdové páce, kterým je možno nastavit vzdálenost páky od řídítek.

Brzdová čelist
Brzdová čelist se skládá ze dvou ramen. Pravidelně kontrolujte, zda je brzdová čelist správně vycentrována. Pokud ne, zkušený technik by měl udělat následující: (1.) Zkontrolovat, zda kolo sedí ve správné pozici ve vidlici. Nebo (2.) seřídit brzdu pomocí postranních seřizovacích šroubků. Každý cyklista by měl být schopen provést alespoň základní seřízení brzd. Větší opravy, jako například dotažení a výměny lanek nebo výměnu brzdových špalíků, svěřte odbornému mechanikovi.

Proč byste měli být schopni samostatně zvládnout základní seřízení brzd? Zde jsou důvody:
 1. Lanka brzd se časem vytáhnou a tím se zvětší vzdálenost brzdových špalíků od ráfku. Poté je nutné dotáhnutím lanka brzdy seřídit.
 2. Brzdové špalíky se časem opotřebují nebo ztvrdnou a je nutná jejich výměna.
seřízení brzdových špalíků Vzdálenost mezi ráfkem a brzdovými špalíky je možno nastavit dvěma různými způsoby. Seřízením matice na brzdové páce (resp. jejím povolením), tím se zvětší délka bowdenu. Dojde k dotažení brzdy a brzdové špalíky se přiblíží k ráfku. V některých případech však tento postup není dostatečný a je nutné dotáhnout lanko na samotné brzdě.

Správná funkce brzd také závisí na stavu samotných kol . Pokud mají kola vůli nebo jsou pokřivená a poskakují při roztočení do stran, nahoru a dolů, bude je nutné seřídit případně vycentrovat. Centrování kol není jednoduché, je třeba se obrátit na odborného mechanika. časem také dojde k opotřebení ráfků a je nutná jejich výměna. Kdy ráfky vyměnit Vám poradí Váš mechanik.

Hlučnost brzd může být způsobena nevhodným seřízením brzdových špalíků. Ty by se měly dotýkat nejdříve na té straně, která je vpředu ve smyslu otáčení ráfku (viz. obr). Zadní strana špalíku by neměla být od ráfku vzdálena více než 2 mm.

Lanka a bowdeny
Pravidelně kontrolujte lanka a bowdeny. Všimněte si, zda nejsou lanka roztřepená, bowdeny ohnuté nebo naprasklé.

Upozornění: Manipulace s nastavením výšky řídítek může mít vliv na seřízení brzd! Vše před jízdou zkontrolujte.

Diskové brzdy
Některé modely jsou vybaveny vysoce výkonnými a technologicky vyspělými brzdami, ty se dělí do dvou základních skupin - mechanické a kapalinové (hydraulické).

U mechanických brzd kontrolujte následující:
 1. Mechanické brzdy potřebují určitý čas na zaběhnutí než se dostanou do stavu svého maximálního výkonu. Viz. instrukce uvedené níže.
 2. Kontrolujte lanka a bowdeny, zda nejsou zohýbané a přelámané. Brzdové páky by se při úplném stlačení neměly dotýkat řídítek.

U kapalinových brzd kontrolujte následující:
 1. Chod brzdové páky. Jestliže je příliš "měkká", dostal se někde do systému vzduch a je nutné odborné odvzdušnění. Tuto operaci svěřte do rukou zkušeného mechanika.
 2. Prohlédněte brzdové hadičky, zda nejsou v některých místech příliš ohnuté, zda nemají praskliny a nedochází k úniku brzdové kapaliny. Špatná funkce brzd může být způsobena opotřebovanými a poškozenými hadičkami.

Veškeré opravy a údržba kapalinových brzd vyžadují speciální nástroje a kvalifikovaného mechanika. Neodborné zásahy do kapalinového brzdového systému mohou být velmi nebezpečné.

Všechny diskové brzdy vyžadují kontrolu následujících částí:
 1. Všechny brzdové systémy je nutné nejdříve zaběhnout, teprve poté jsou schopné podávat maximální výkon. Po zakoupení kola, nové brzdy nebo po výměně brzdových destiček se na kole projeďte na bezpečném místě na rovině a bez dopravy. Zkuste 20 - 30 krát zabrzdit. Postupně zvyšujte tlak na brzdu.
 2. Brzdové kotouče udržujte čisté. Dbejte, aby nepřišly do styku s mastnotou. Pokud se tak stane, je nutné kotouč i brzdové destičky vyčistit speciálním přípravkem (s obsahem alkoholu nebo speciálním přípravkem na čištění brzd).
 3. Kontrolujte stav povrchu disků. Nežádoucí jsou hluboké rýhy, drážky, vrypy. Poškozené kotouče vyměňte.
 4. Kontrolujte stav brzdových destiček. Ty by měly vlivem tepla zesklovatět, pak je účinek brždění největší. Dbejte na čistotu destiček a kotoučů. Přesvědčete se o jejich rovnoměrném opotřebení. Poškozené destičky vyměňte.
 5. Kotouče by měly běžet uprostřed brzdových destiček. Jestliže dochází ke škrtání, je nutné povolit ukotvení brzdy na vidlici, stisknout brzdu a znovu ukotvení dotáhnout.
 6. U kotoučových brzd je velmi důležité kontrolovat správné napětí paprsků v kolech, jsou totiž náročnější na výplet než standardní ráfkové brzdy.

Řazení

Přehled řadícího systému
řadící systém se skládá z komponentů, které dovolují řadit jednotlivé převodové stupně. Systém se skládá z měniče, přesmykače, řadících páček, popř. otočných rukojetí, lankových tahů a řetězu. Součástí měniče i přesmykače jsou pružiny. Pružina uvnitř měniče tlačí směrem k nejmenšímu kolečku, zatímco tah řazení směrem k největšímu kolečku. Pokud zatlačíte řadící páčku na pravé straně řídítek (nebo otočíte rukojeť směrem k tělu) dojde k přehození řetězu z menšího na větší kolečko. Pokud stisknete menší páčku na pravé straně (otočíte rukojetí od sebe) dojde k přehození řetězu z většího na menší kolečko.

Měniče Shimano XTR a Nexave nabízejí také standard, který pracuje na zcela opačném principu. Pružina tlačí měnič na největší kolečko a tah řazení působí proti, směrem na nejmenší kolečko. řaďte jen pokud jsou pedály v pohybu vpřed. Nikdy se nepokoušejte zařadit bez šlapání nebo dokonce při pohybu vzad. Nepokoušejte se nikdy zařadit silou. Nikdy nepokládejte jízdní kolo na pravou stranu, mohlo by dojít k poškození měniče.

zdroj: www.author.cz