Popis kola


popis kola

Klasifikace kol a nastavení

Rám
V době kdy čtete tento manuál jste si pravděpodobně již vybrali správnou velikost rámu za pomoci Vašeho prodejce. Volba správné velikosti rámu je velmi důležitá pro komfortní a bezpečnou jízdu na kole. Obecné pravidlo pro výběr rámu je následující. Stoupnete si obkročmo nad horní rámovou trubku, v této poloze byste měli mít alespoň 8 cm prostor od rozkroku k horní rámové trubce. Toto pravidlo platí zejména pro MTB a krosová kola. Důvodem je velmi časté sesedání z kola zejména v těžším terénu. Přibližně 3 cm jsou doporučeny pro silniční a městská kola. Je také možné spočítat vhodnou velikost rámu podle následujícího vzorce, postačí změřit výšku rozkroku s nohama mírně od sebe: výška rozkroku x 0,56 = velikost rámu v centimetrech (následným dělením 2,54 získáte velikost v palcích).

Sedlo a sedlovka
Sedlo je možno nastavit třemi způsoby - výška, posunutí vpřed nebo vzad, úhel.

Výška sedla
Posaďte se na kolo a postavte se na pedály s jednou nohou ve spodní poloze. Při optimální výšce sedla by měla tato noha být mírně pokrčena v koleni, v úhlu přibližně 3-5 stupňů. Vysoko nastavené sedlo způsobuje nadměrné zatížení zad a příliš natahovaných nohou, stejně jako boků. Nízko nastavené sedlo způsobuje nadměrnou námahu kolen a stehenních svalů.

Výšku sedla nastavíte pomocí rychloupínáku (matice) na konci sedlové trubky. Po správném nastavení zkontrolujte dotažení sedlovky.

Upozornění: Na sedlovce je drážkou vyznačená maximální přípustná výška pro její vytažení. Nikdy nenastavujte sedlovku nad tuto drážku! Zabráníte tím poškození rámu jízdního kola.

sedlo a sedlovka Úhel sedla a nastavení vpřed a vzad
Sedlo můžete také nastavit v určitém úhlu vzhledem k zemi. Nejlepší výchozí pozicí pro nastavení správného úhlu je poloha, ve které je sedlo vzhledem k zemi rovnoběžné. Je nutné vyzkoušet několik různých poloh sedla a rozhodnout se pro tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat. Sedlo je možno také nastavit do bližší nebo vzdálenější polohy od řídítek. Úhel sedla a vzdálenost od řídítek nastavíte pomocí šroubu v zámku sedla. Po jeho povolení posuňte sedlo v před nebo vzad na drátov ých vzpěrách, nastavte úhel a dotáhněte šroub. Pokuste se zahýbat sedlem a přesvědčete se tak o jeho správném dotažení.

Při nastavení vzdálenosti sedla od řídítek byste se měli držet následujícího pravidla - pokud sedíte na kole a máte obě nohy na pedálech, přičemž měřená noha je vpředu, měla by svislice procházet kolenem a současně středem pedálu (vhodným pomocníkem je olovnice). Viz obrázek.

správné nastavení kola Řídítka a představec
Na jízdních kolech Author se používají dva typy představců, se závitem a bez závitu (tzv. A-head set představce). Před vlastním nastavením je důležité vědět jaký typ představce máte na svém kole. Závitové představce se zasunují do krku vidlice a jsou upevněny pomocí dlouhého šroubu, který prochází podélně celým představcem. Matice tohoto šroubu na spodním konci představce má kónický tvar nebo tvar šikmo seříznutého kužele, v obou případech slouží k dotažení představce ve sloupku vidlice. Poznámka: Jestliže nedojde k uvolnění představce po povolení šroubu v představci, klepněte do šroubu gumovou paličkou, nebo kladívkem přes dřevěný špalík.

Upozornění: Na představci je vyznačená maximální přípustná výška (linka) pro jeho vytažení. Nikdy nenastavujte představec nad tuto rysku! Zabráníte tím poškození představce.

Představce bez závitu (A-head setové) jsou upevněny na sloupek vidlice zvenku. U tohoto typu představce není možné nastavovat jeho výšku. Pokud budete chtít nastavit řídítka výše, budete si muset vybrat buď vyšší řídítka nebo jiný představec s jiným úhlem sklonu. Vůle hlavového složení se u tohoto typu představce vymezuje pomocí šroubu nahoře na představci. Tento šroub je spojen s krkem vidlice pomocí tzv. "hvězdičky", která je vtlačena do krku vidlice. Nastavení vůle v hlavovém složení lze provádět, jen pokud jsou povoleny oba imbusové šrouby na představci. Po seřízení vůle v představci tyto dva imbusové šrouby dotáhněte.

Poznámka: Pokud si nejste zcela jisti se seřízením představce a hlavového složení, svěřte tuto práci do rukou kvalifikovaného odborníka (autorizovaného prodejce Author). sedlo a sedlovka

Nosiče zavazadel a nákladů
Převážení předmětů a nákladů v ruce při jízdě na kole může být velmi nebezpečné a může způsobit ztrátu kontroly řízení. Pokud si dovybavíte své jízdní kolo nosičem, mějte na vědomí, že rám je konstruován primárně na hmotnost jezdce. Převážení příliš těžkých nákladů by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka.

Kontrola před jízdou a po jízdě

Všechny rámy značky Author stejně jako všechny komponenty mají svojí limitovanou a konečnou životnost. Délka životnosti daného rámu nebo komponentu je ovlivněna konstrukcí a použitým materiálem, stejně tak jako údržbou a intenzitou používání. Pravidelné kontroly u kvalifikovaného odborníka by se měly stát samozřejmostí. Tímto způsobem lze včas předejít mnoha technickým problémům. Odborné kontroly mohou eliminovat malé nedostatky ještě předtím, než se stanou velkými. Následky mohou být v mnoha případech katastrofální. Vy jste zodpovědní za kontrolu jízdního kola před každou jízdou.

Upozornění: Jízdní kolo Author není standardně vybaveno světly. Doporučujeme Vám dovybavit Vaše kolo osvětlením.

Důležité: Předtím než vyjedete Zvykněte si najít chvilku před každou jízdou a zkontrolujte Vaše kolo. Otestujte kolo tak, že jej vyzvednete asi 10 cm nad zem a pustíte. Tím zjistíte zda je vše dostatečně dotaženo. Poté proveďte následující rychlou kontrolu:

Kola a pláště
Zkontrolujte, zda jsou kola vycentrovaná, zda nejsou povoleny paprsky ve výpletu, nebo dokonce některé nechybí. Zda nemají kola vůli do stran. Překontrolujte rychloupínací šrouby v nábojích kol. Nesprávně dotažený rychloupínací mechanismus může vést k vážnému zranění! Prověřte také tlak v pláštích, maximální povolený tlak je uveden z boku na plášti. Zkontrolujte opotřebovanost plášťů, vyměňte je, pokud je to nutné.

Brzdy
Zkontrolujte a seřiďte brzdy pokud je to třeba. Stiskněte obě brzdové páky a tlačte kolo vpřed. Brzdové špalíky by měly stisknout ráfky, avšak brzdové páky by se neměly dotýkat řídítek. Uvědomte si, která brzda brzdí které kolo. Prověřte, zda nejsou lanka roztřepena, nebo nepřirozeně přetočena. Lanka se také po určité době vytahují a brzdové špalíky opotřebovávají, proto je potřeba brzdy pravidelně seřizovat, opotřebené součástky včas vyměnit.

Řazení a řetěz
doporučené volby převodů Přeskakování řetězu nahoru a dolů, obtížné řazení jednotlivých převodů a hluk patří k základním příznakům špatné funkce řazení. Měnič a přesmykač je nutné pravidelně seřizovat, jelikož také časem dochází k protahovaní tahů (lanek). řetěz pravidelně čistěte a mažte přípravky, k tomu určenými. časem samozřejmě dochází k protahování řetězu, jeho pravidelná výměna je nutná. Vytahaný nebo poškozený řetěz může velmi vážně poškodit převodníky a pastorky.

Při jízdě volte převody, při kterých se pokud možno co nejméně kříží řetěz v podélné ose, tzn. u menších převodníků volte větší kolečka pastorku (lehčí převody), naopak u velkého převodníku volte menší kolečka pastorku (těžší převody).

Převodník, středové složení a pedály
Kliky udržujte pevně dotažené ke středové ose. Celý šlapací střed by se měl volně otáčet a neměl by mít vůli do stran. Kontrolujte dotažení pedálů a pravidelně je promazávejte.

Hlavové složení
Ložiska hlavového složení udržujte správně seřízená. Sloupek přední vidlice by se měl volně otáčet. Vůli v řízení nejlépe zkontrolujete zabrzděním přední brzdy a současným pohybem kola vpřed a vzad.

Rám
Ohnutý nebo prasklý rám bezodkladně vyměňte. V žádném případě se nepokoušejte samostatně rám narovnávat nebo opravovat. Jízda na takovém rámu může být velmi nebezpečná. Prokonzultujte poškození rámu se svým prodejcem kol Author. Rámy, stejně jako komponenty, mají svojí limitovanou životnost, která je určována mírou opotřebení.

Sedlovka
Přesvědčete se, zda je sedlovka dostatečně zasunuta do rámu. Ryska, označující maximální možné vytažení sedlovky, nesmí být vidět. Také prověřte dostatečné dotažení rychloupínáku nebo sedlového šroubu.

Principy a pravidla bezpečné jízdy

Všichni cyklisté se musí řídit základními pravidly bezpečné jízdy na pozemních komunikacích stanovenými obecně závaznými právními předpisy. Určitá pravidla platí i pro jízdu v terénu.

Vždy noste cyklistickou přilbu!
Podstatná většina vážných nehod při jízdě na kole zahrnuje úrazy hlavy. Opatřete si přilbu, která splňuje veškeré standardy a má atest pro provoz na veřejných komunikacích. Vyberte si správnou velikost přilby, neměla by Vám být příliš volná ani příliš těsná.

Oblečení
Správné cyklistické oblečení může zlepšit Váš zážitek z jízdy. Speciální funkční cyklistické oblečení může také zvýšit vaši bezpečnost - výrazné barvy a reflexní materiály zlepší Vaší viditelnost. Velmi praktické jsou cyklistické rukavice. Dejte si pozor na nošení volného oblečení, zejména volné nohavice se snadno zamotají do řetězu. Nikdy nejezděte na kole bez uzavřené obuvi. Nedoporučujeme Vám jezdit na kole se sluchátky, hlasitá hudba může zastínit blížící se nebezpečí z důvodu nižšího soustředění.

Pravidla pro jízdu na veřejných komunikacích
Základním pravidlem je chovat se stejně jako při řízení motorového vozidla. Cyklista je plnohodnotným účastníkem silničního provozu.
 • Jezděte na pravé straně vozovky ve směru provozu, nikdy proti němu.
 • Respektujte dopravní značení a světelné signály.
 • Buďte opatrní při předjíždění automobilů, motoristé nejsou zvyklí ohlížet se na cyklisty a velmi často špatně signalizují.
 • Ukazujte rukama při změně směru jízdy a to v dostatečném předstihu.
 • Jezděte přímo podél řady zaparkovaných aut - nevjíždějte ke krajnici za každým zaparkovaným autem.
 • Pokud se pohybujete stejně rychle jako ostatní doprava, jezděte ve středu jízdního pruhu. V rychlejším provozu jezděte co nejvíce u krajnice.
 • Buďte velmi opatrní na velkých křižovatkách. Někdy je lepší z kola sesednout a přejít křižovatku jako chodec.
 • Nejezděte po chodníku.
Kromě těchto základních pravidel dopravy je užitečné dodržovat následující tipy pro zvýšení Vaší bezpečnosti:
 • Zvonek může být velmi praktickým pomocníkem.
 • Kola Author nejsou konstruována pro jízdu více než jedné osoby (kromě tandemu).
 • Předpokládejte, že Vás motoristé nevidí, buďte obzvlášť opatrní na vjezdech a výjezdech.
 • Pozor na psy. Pokuste se je ignorovat, pokud to nepomůže, sesedněte a pokuste se kolo postavit mezi Vás a psa.
 • Pozor na nerovnosti vozovky - výmoly, kanály, koleje, mokrou dlažbu atd.


Noční jízda
Kola Author nejsou vybavena osvětlením, odrazky samotné nejsou dostačující. Jestliže budete jezdit v noci, je bezpodmínečně nutné Vaše kolo osvětlením dodatečně vybavit. Noční jízda na kole je vhodná jen pro zkušené cyklisty, proto ji nedoporučujeme dětem. Důležitým doplňkem noční jízdy je oblečení z reflexních materiálů.

Jízda za špatného počasí
Mějte na paměti, že za deštivého počasí mají brzdy mnohem menší účinnost. Je důležité brzdit s větším předstihem a opatrněji. Cyklistická přilba, zejména se štítkem, může celkem dobře chránit Vaše oči a obličej před deštěm.

Etika jízdy na horském kole v terénu

(podle NORBA - "National Off-Road Bicycling Association)

Jízda v terénu Vám může otevřít nové obzory. Za účelem pokud možno nejlepších zážitků a zároveň maximální bezpečnosti je nutné vzít tento kodex za svůj.
 1. Budu se řídit pravidlem pravé ruky vzhledem ke všem ostatním nemotorizovaným turistům a cyklistům. Jsem si vědom toho, že lidé soudí cyklisty podle mého chování.
 2. Zpomalím, pokud se přiblížím k jiným cyklistům a budu předjíždět velmi opatrně.
 3. Rychlost budu mít neustále pod kontrolou. Do zatáček budu vjíždět s vědomím, že by tam mohl někdo být.
 4. Zůstanu na určených stezkách a nebudu vjíždět mimo vymezenou trasu a ničit tak vegetaci nebo zvyšovat potenciál možné eroze.
 5. Nebudu rušit zvěř nebo dobytek.
 6. Nebudu vyhazovat odpadky.
 7. Budu respektovat značení stezek a dále budu respektovat veřejná a soukromá prostranství.
 8. Přizpůsobím cíl vyjížďky mým schopnostem, vybavení, terénu a počasí včetně předpovědi.
 9. Nebudu jezdit sám do odlehlých oblastí. Vždy někomu zanechám zprávu o cíli mé cesty a o předpokládaném času návratu.
 10. Vždy budu nosit cyklistickou přilbu.

Technika jízdy a nastavení jízdního kola

Je vhodné nejdříve trénovat jízdu na kole Author na bezpečném místě, zjistit, jak je vhodné řadit a jak citlivé jsou brzdy. Poté můžete začít zkoušet mírné výjezdy a sjezdy, překonávat první překážky. Po první projížďce doporučujeme prohlédnout obě brzdy, měnič a přesmykač, možná bude nutné dodatečné seřízení.

Řazení
Na řídítkách máte dva řadící mechanismy, ten vpravo slouží k ovládání zadního měniče, vlevo k ovládání přesmykače. Při přehazování drží rameno měniče stále napnutý řetěz. Nezkoušejte řadit, pokud nešlapete pedály vpřed.
Volte lehčí převody před jízdou do kopce - větší pastorek (vzadu), menší převodník (vpředu). Při jízdě po rovině a z kopce volte těžší převody - menší pastorek a větší převodník. Nevolte extrémní kombinace převodů jako malý pastorek a malý převodník nebo velký pastorek a velký převodník. V těchto kombinacích se řetěz příliš kříží a mohlo by dojít k poškození celého řadícího systému. Je velmi důležité uvolnit tlak na pedály během řazení, toto uvolnění umožní řetězu hladký přechod mezi jednotlivými převody a také sníží možnost ohnutí řetězu nebo poškození měniče a přesmykače.

Brždění
Levá brzda je pro přední kolo, pravá pro zadní kolo. Brzdy si nejdříve vyzkoušejte na bezpečném místě. Je nutné si zvyknout na citlivost a sílu brzd. Vždy mějte svou rychlost pod kontrolou, abyste byli schopni zastavit v různých situacích. Brzděte rovnoměrně oběma brzdami. Poté co získáte určité zkušenosti, dávkujte více brzdné síly do přední brzdy. Přední brzda se podílí až 85% na celkové brzdné síle. Přední brzdu nepoužívejte při brždění v zatáčkách, ale jen před a za zatáčkou.

Výjezdy a sjezdy
Ještě před samotným výjezdem si přeřaďte na lehčí převod. Při výjezdech se snažte co nejvíce zůstat sedět, to vám umožní lépe a účinněji zabírat. Ve velmi prudkých výjezdech se posuňte na sedle ještě více vpřed.
Před prudkým sjezdem je někdy lepší pomocí rychloupínacího šroubu snížit sedlo o několik centimetrů. To vám umožní snížit těžiště těla a tím zlepšíte svou stabilitu. Při sjezdu si stoupněte do pedálů a přeneste váhu co nejvíce nad zadní kolo. Sjezdy na horském kole mohou být velmi nebezpečné. Vždy se přesvědčete, že je Vaše kolo v bezchybném stavu. Kolo vybavené odpružením samozřejmě umožňuje rychlejš í sjezdy, než kolo bez odpružení. Vyšší rychlost ale znamená větší riziko.

Upozornění: Vaše kolo není konstruováno na skoky. Dopady mohou poškodit rám nebo vidlici. Na poškození kola následkem skákání se nevztahuje záruka.

Překážky
Nejezděte přes překážky, které by mohly poškodit Vaše kolo, nebo na kterých byste mohli ztratit kontrolu nad řízením. Bezpečně je možno přejet překážky do 10 cm. Pokud chcete překážku překonat, zvedněte se ze sedla, ruce a nohy mějte pokrčené. V této poloze jste schopni snadněji absorbovat náraz překážky.

Paže
Musejí být pohodlně položeny na řídítkách tak, aby mohly lépe tlumit nerovnosti terénu. Pokud tomu tak není, snižte výšku řídítek, nebo se nakloňte více dopředu. Pokud se ramena a horní část paží rychle unavují, problémy může odstranit jiný představec (jiná délka, jiný úhel).

Ruce a zápěstí
Musejí být co nejvíce uvolněné a připravené k rychlému uchopení řídítek. Obecně stačí kontrolovat řídítka malíčkem a prsteníkem a nechat ukazovák a prostředník pro ovládání brzdy. Palce musejí pevně držet řídítka zespodu a ne shora, aby prudký náraz nezpůsobil ztrátu kontroly nad jízdním kolem. Na nebezpečných úsecích uchopte řídítka pevně tak, aby byly nárazy převedeny na paže. Volné držení řídítek způsobí jejich přílišnou vibraci. I když se měkká držátka mohou zdát pohodlnější, znamenají v konečném efektu zvýšení námahy na ruce. Užívejte raději držátka z hrubšího a pevnějšího materiálu.
Délka rámové trubky a představce ovlivňuje ovládání řídítek. Ideální pozicí je uvolněná páteř a paže lehce ohnuté.

Šířka a tvar řídítek
Obecně jsou ideální míry 53 - 60 cm. Širší řídítka umožňují lepší kontrolu při nižších rychlostech, zatímco užší zajišťují aerodynamičtější polohu. řídítka zúžíme uříznutím jejich krajů. Existují různé úhly zahnutí dozadu (0 - 12 i do 22 stupňů). Vyzkoušejte si ten, který Vám umožní přirozené uchopení řídítek se zápěstím v přirozené poloze.

Výška a sklon představce
Úhel sklonění představce vzhledem k terénu musí umožnit polohu řídítek od 2,5 do 5 cm níže než je horní část sedla.

Chodidla
Nárt by měl být na ose pedálu. Speciální obuv pro MTB usnadňuje a zefektivňuje šlapání.

Trup
Udržujte trup volně, v přirozené poloze. Naklonění vpřed přibližně na 45 stupňů je zvlášť účinné, neboť umožní silným hýžďovým svalům lépe pracovat. Tím se zmírňuje tlak na hýždě a přenáší se na paže.

Pozice v sedle a jeho poloha
Nezůstávejte stále ve stejné pozici. Posuňte se dozadu za sedlo, zvýšíte tím sílu a udržíte dobře zadní kolo při zemi ve strmých sjezdech. Při těžkých výjezdech se opřete o řídítka a sedněte si na špičku sedla, abyste udrželi kontakt zadního kola s terénem. Využijte možnosti měnit polohu sedla. Snižte ho o několik centimetrů v těžkých terénech a vyhnete se silným nárazům na pánevní oblast. Při rychlých sjezdech snižte sedlo a ještě více se posuňte dozadu. Velká část cyklistů jezdících v terénu, dává přednost horizontální poloze sedla. Někteří však sedlo lehce sklánějí dolů, aby zamezili otřesům. Jiní naklánějí sedlo poněkud nahoru ve snaze ulehčit tlaku na paže. Pomyslná kolmice z kolena k zemi by měla protínat přední část pedálu. Regulujte proto pozici sedla dopředu a dozadu tak, až dosáhnete požadovaného výsledku.

zdroj: www.author.cz